Beint í efni

Starfsstöðvar

Hjá Vatnajökulsþjóðgarði starfar samheldinn hópur starfsmanna með fjölbreytta reynslu, sem sinnir margvíslegum verkefnum tengdum náttúruvernd og þjónustu við gesti þjóðgarðsins.

Að staðaldri starfa rúmlega 30 manns hjá þjóðgarðinum en yfir sumartímann fer starfsmannafjöldi yfir 100. Þjóðgarðurinn rekur nú fjórar gestastofur. Þær eru: Gljúfrastofa í Ásbyrgi, Snæfellsstofa á Skriðuklaustri, Skaftafellsstofa í Skaftafelli og Skaftárstofa á Kirkjubæjarklaustri.

Yfir sumartímann teygir starfsemi þjóðgarðsins sig vítt um garðinn en á veturna, þegar hálendinu er lokað, einskorðast hún við færri staði. Á kortinu hér sjást gestastofur, landvörslu- og starfsstöðvar þjóðgarðsins. Aðsetur þjóðgarðsins er á Höfn. Margvíslegri stoðþjónustu er sinnt frá skrifstofum á Höfn, Fellabæ, Akureyri og Reykjavík. Krafturinn á bak við þjóðgarðinn liggur ekki einungis í einstakri náttúru, heldur einnig í kröftugu og ánægðu starfsfólki.

Garðabær
Akureyri
Fellabær
Höfn
Ásbyrgi
Mývatn
Skriðuklaustur
Skaftafell
Kirkjubæjarklaustur
Vesturdalur
Askja
Nýidalur
Hrauneyjar
Lakagígar
Eldgjá
Breiðamerkursandur
Lónsöræfi
Snæfell
Kverkfjöll
Hvannalindir
Gestastofur
Landvörslustöðvar
Skrifstofur

Landvörslustöðvar

Landvörslustöðvar eru aðsetur landvarða og jafnframt miðstöðvar fyrir upplýsingjagjöf og fræðslu í formi gönguferða eða annarra miðla eftir aðstæðum.

Landvörslustöðvar eru staðsettar þar sem tryggt er að þær þjóni hlutverki sínu og nái til gesta sem fara um svæðið. Þaðan sinna landverðir daglegu eftirliti innan þjóðgarðsins og á friðlýstum svæðum í umsjá hans. Landvörslustöðvar geta verið reknar í samstarfi við fleiri aðila og þar sem þess er kostur er reynt að nýta bæði húsakost og aðra þjónustu sem þegar er fyrir hendi.

Hlutverk landvarða og annarra starfsmanna getur verið með ólíkum áherslum á milli landvörslustöðva. Það sama á við um aðbúnað starfsmanna á hverjum stað.