Fréttir

Auglýst er eftir umsóknum um atvinnutengda starfsemi í Vatnajökulsþjóðgarði

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir samkvæmt 35. og 36. gr. reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 300/2020 eftir umsóknum frá rekstraraðilum sem óska eftir að bjóða upp á íshellaferðir og/eða jöklagöngur í atvinnuskyni á eftirfarandi jöklum tímabilið 1. október 2022 – 30. september 2023
Lesa meira

Breytingar staðfestar á stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs

Að tillögu stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs, hefur umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra staðfest breytingar á stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (3. útgáfa). Breytingarnar, sem gerðar eru samkvæmt ákvörðun stjórnar, fjalla um afmörkuð atriði er aðallega snúa að uppfærslu texta og korta vegna lagabreytinga og stækkana þjóðgarðsins. Þar eru þó einnig gerðar nokkrar minniháttar en brýnar breytingar t.d. er varða lendingar loftfara, tjöldun, þjónustusvæði, vegi og gönguleiðir.
Lesa meira

Fyrsta hjálp – fyrsta verkefnið

Í Vatnajökulsþjóðgarði er rík áhersla lögð á forvarnir. Hvað starfsfólk varðar er lögð áhersla á jákvætt vinnuumhverfi og öfluga þjálfun starfsmanna með tilliti til eigin heilsu og færni í starfi með tilliti til forvarna og faglegs viðbragðs. Varðandi gesti er markmiðið að stuðla að öryggi eins og frekast er kostur en helstu verkfæri í því samhengi eru hættumat, upplýsingagjöf og ígrundaðar leiðbeiningar. Í þeim tilfellum sem slysum verður ekki forðað er áhersla á faglegt viðbragð og skilvirkt samstarf við viðbragðsaðila.
Lesa meira

Gestkvæmt á hálendinu sumarið 2021

Í ársskýrslu Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir árið 2021 má glöggt sjá að gestkvæmt var á hálendisstöðum þjóðgarðsins sem og að slegið var met í fjölda gistinátta í Ásbyrgi.
Lesa meira

Mannauður Vatnajökulsþjóðarðs: 50 ársverk árið 2021

Í lok árs 2021 störfuðu hjá Vatnajökulsþjóðgarði 31 fastir starfsmenn með mikla þekkingu og reynslu og voru 26 þeirra á starfsstöðvum á landsbyggðinni. Mannauðurinn er lykill að góðum árangri og því er lögð áhersla á fræðslu, starfsánægju og nýsköpun í starfseminni. Á sumrin bætast árlega við um 80 starfsmenn sem sinna landvörslu, þjónustu og fræðslu til gesta þjóðgarðsins og eru þau störf öll unnin á landsbyggðinni. Á árinu 2021 voru unnin um 50 ársverk hjá Vatnajökulsþjóðgarði og eru um 90% þeirra á landsbyggðinni.
Lesa meira

Jákvæð niðurstaða í rekstri fjögur ár í röð

Ársreikningur Vatnajökulsþjóðgarðs vegna rekstrar árið 2021 sýnir jákvæða niðurstöðu upp á 30,8 mkr. Þjóðgarðurinn hefur verið með jákvæða rekstrarniðurstöðu í fjögur ár. Rekstur þjóðgarðsins síðustu tvö árin hefur einkennst af miklum sveiflum sem komu aðallega til vegna áhrifa COVID-19 heimsfaraldurs sem og úrbóta á innra starfi og skipulagi.
Lesa meira

Afmæli þjóðgarðsins og fræðsludagskrá landvarða kynnt

Vatnajökulsþjóðgarður á afmæli í dag 7. júní og er 14 ára. Í tilefni dagsins kynnum við fræðsludagskrá  landvarða fyrir sumarið í þjóðgarði okkar allra.
Lesa meira

Fuglalíf í upphafi sumars

Innan Vatnajökulsþjóðgarðs hafa í mörg ár farið fram talningar og eftirlit á ákveðnum fuglategundum. Vorið var enginn undantekning frá fyrri árum og var sannkallað fuglafjör í rannsóknum og eftirliti, hvort sem var norðan, austan eða sunnan jökuls. Fuglaflensa hefur einnig skotið upp kollinum en Matvælastofnun hefur greint flensuna í dauðum skúmi frá Breiðamerkursandi.
Lesa meira

Ársskýrsla Vatnajökulsþjóðgarðs 2021 - þjóðgarður okkar allra

"Framtíðin er björt hjá Vatnajökulsþjóðgarði og það er mikilvægt að hann sé þjóðgarður okkar allra sem við getum talað um af stolti", segir Magnús Guðmundsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðarðs, í ávarpi sínu í nýútkominni ársskýrslu þjóðgarðsins fyrir árið 2021.
Lesa meira

Ráðherra opnar starfstöðvar í Mývatnssveit

Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, opnaði í gær formlega starfsstöð Vatnajökulsþjóðgarðs, Umhverfisstofnunar, Landgræðslunnar og Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn (Ramý) á Skútustöðum í Mývatnssveit.
Lesa meira
Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?