Beint í efni

Laust starf: Sérfræðingur Vatnajökulsþjóðgarðs við Mývatn

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á norðursvæði, með aðsetur við Mývatn.

27. júlí 2023

Starfsstöðvar rekstrarsvæðisins (norðurhálendi) eru Gígur-gestastofa á Skútustöðum, Drekagil og Herðubreiðarlindir en tenging við Mývatn og ferðaþjónustu á Norðurlandi eystra er jafnframt mikil. Starf sérfræðings heyrir beint undir þjóðgarðsvörð á svæðinu og er unnið í nánu samstarfi við Umhverfisstofnun sem einnig stendur að gestastofunni. Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt heilsársstarf.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsjón með gestastofu og þjónustu við gesti á svæðinu.
 • Dagleg verkstjórn og umsjón með daglegum rekstri gestastofu og húsnæðisins í samvinnu við þjóðgarðsvörð.
 • Gerð og miðlun fræðsluefnis og annarra upplýsinga til gesta og starfsmanna.
 • Yfirumsjón með móttöku hópa og skipulagi viðburða í gestastofu.
 • Samstarf, eftir því sem við á, við stofnanir, skóla, ferðaþjónustuaðila, félagasamtök, atvinnulíf og aðra hagsmunaaðila í Mývatnssveit og á Norðurlandi (og víðar ef svo ber undir) í samstarfi við næsta yfirmann.
 • Önnur tilfallandi verkefni svo sem aðstoð við undirbúning sumarstarfsemi og landvörslutengd verkefni (t.d. eftirlit með innviðum, öryggismál og fleira).

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Áhugi og þekking á náttúruvernd og umhverfismálum.
 • Reynsla af landvörslu er kostur.
 • Þekking og reynsla á starfsemi þjóðgarða og annarra verndarsvæða er kostur.
 • Þekking á friðlýstum svæðum í Þingeyjarsveit er kostur.
 • Þekking og reynsla af fræðslumálum og miðlun upplýsinga.
 • Þekking á ferðaþjónustu og reynsla af skipulagningu viðburða er kostur.
 • Góð skipulagsfærni og verkvit.
 • Jákvæðni og áhugi á að takast á við ný og krefjandi störf.
 • Rík samskiptahæfni, þjónustulund og sveigjanleiki.
 • Sjálfstæði og frumkvæði.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta, fleiri tungumál eru kostur.
 • Gild skyndihjálpar- og ökuréttindi, aukin ökuréttindi eru kostur.
 • Góð almenn tölvukunnátta.
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.

Sótt er um í gegnum starfatorg.is hvar einnig eru fleiri upplýsingar um starfið.