Beint í efni

Laust starf: Sérfræðingur í viðhaldi og framkvæmdum

Vatnajökulsþjóðgarður leitar að skipulögðum og drífandi einstaklingi í starf sérfræðings í miðlægri stoðþjónustu þjóðgarðsins.

18. mars 2024
Eldgjá (Auður Lilja Arnþórsdóttir)

Vatnajökulsþjóðgarður leitar að skipulögðum og drífandi einstaklingi í starf sérfræðings í miðlægri stoðþjónustu þjóðgarðsins. Starfsmaðurinn mun hafa umsjón með viðhaldsmálum mannvirkja og annarra innviða í þjóðgarðinum. Auk þess mun starfsmaðurinn sinna eftirliti með framkvæmdum og aðstoða mannvirkjafulltrúa við undirbúning og stjórnun framkvæmdaverkefna.

Sérfræðingur í viðhaldi og framkvæmdum starfar á sviði fjármála og framkvæmda og er næsti yfirmaður sviðsstjóri. Vegna eðlis starfsins og meginþunga þeirra verkefna sem um ræðir er þess er krafist að starfsmaðurinn verði með starfsstöð á austanverðu landinu í einu af sveitarfélögunum á áhrifasvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

Starfið er fjölbreytt og kallar á mikil ferðalög um starfssvæði þjóðgarðsins og samskipti við starfsfólk vegna eftirlits með viðhaldi og framkvæmdum.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsjón, verkefnastjórnun og yfirsýn með viðhaldi mannvirkja og innviða í Vatnajökulsþjóðgarði
 • Kostnaðar- og áætlunargerð vegna viðhaldsmála innan Vatnajökulsþjóðgarðs
 • Aðstoð við undirbúning umsókna vegna verkefna úr Landsáætlun um uppbyggingu innviða
 • Samskipti við verktaka og ráðgjafafyrirtæki vegna viðhaldsmála og framkvæmda
 • Aðstoð við miðlun upplýsinga og skýrslugerð um framvindu verkefna
 • Þátttaka í tilfallandi samstarfsverkefnum s.s. vegna skipulagsmála og tengdra verkefna
 • Skráning upplýsinga og varðveisla gagna um viðhaldsmál
 • Undirbúningur og þróun fjárfestingar- og viðhaldsverkefna
 • Aðstoð við undirbúning innkaupa, s.s. útboð og verðfyrirspurnir

Hæfniskröfur

 • Meistararéttindi í húsasmíði eða annarri byggingariðngrein
 • Þekking á framkvæmdum, viðhaldi og skipulagsverkefnum
 • Reynsla af verkstjórn með byggingarframkvæmdum
 • Kunnátta í gerð kostnaðaráætlana
 • Reynsla af notkun AutoCad er kostur
 • Reynsla af verkefnastjórnun og öryggismálum er æskileg
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg
 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á bæði íslensku og ensku
 • Mjög góð samskiptafærni
 • Sjálfstæð, öguð og nákvæm vinnubrögð
 • Frumkvæði, drifkraftur, hugmyndaauðgi og jákvæðni eru allt góðir kostir í starfið

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 26.03.2024

Ýttu hér fyrir nánari upplýsingar og umsókn