Beint í efni

Auglýst er eftir umsóknum um atvinnutengda starfsemi í Vatnajökulsþjóðgarði

Auglýst er eftir umsóknum um atvinnutengda starfsemi í Vatnajökulsþjóðgarði

31. júlí 2020

Íshellaferðir- og jöklagöngur á suðursvæði

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir samkvæmt 35. og 36. gr. reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 300/2020 eftir umsóknum frá rekstraraðilum sem óska eftir að bjóða upp á íshellaferðir og/eða jöklagöngur í atvinnuskyni á eftirfarandi jöklum tímabilið 1. október 2020 – 30. september 2021:

 • Breiðamerkurjökull austur.
 • Breiðamerkurjökull vestur.
 • Falljökull/Virkisjökull.
 • Skeiðarárjökull.
 • Skálafellsjökull.

Samkvæmt 1. mgr. 32. gr. reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð er óheimilt að reka atvinnutengda starfsemi í þjóðgarðinum án samnings um slíka starfsemi við Vatnajökulsþjóðgarð, sbr. einnig 15. gr. a laga um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 60/2007.

Vatnajökulsþjóðgarður telur á grundvelli verndarmarkmiða þjóðgarðsins, upplifunar gesta og öryggis þeirra nauðsynlegt að takmarka fjölda þeirra gesta sem heimsækja Breiðamerkurjökul, Falljökul/Virkisjökul, Skeiðarárjökul og Skálafellsjökul á suðursvæði þjóðgarðsins. Því hefur verið ákveðið að auglýsa eftir umsóknum frá þeim sem bjóða vilja upp á íshellaferðir og/eða jöklagöngur á þessum jöklum. Gerður verður samningur við þá umsækjendur sem uppfylla tilgreind skilyrði og hámarksfjöldi gesta á dag tilgreindur í samningi. Hægt er að sækja um heimild til rekstrar á fleiri en einu svæði. Verklag þjóðgarðsins við samningagerð vegna atvinnutengdrar starfsemi þar sem takmarka þarf fjölda er í mótun og verða því fyrstu samningarnir gerðir til eins árs. Til framtíðar er reiknað með að slíkir samningar verði almennt gerðir til lengri tíma.

Skilyrði sem rekstraraðilar þurfa að uppfylla og sýna fram á í umsóknargögnum eru eftirfarandi:

 • Hafa í gildi leyfi Ferðamálastofu sem ferðaskrifstofa eða ferðasali dagsferða, sbr. lög nr. 96/2018 um Ferðamálastofu. Umsækjandi skal vera handhafi leyfisins.
 • Hafa í gildi ábyrgðartryggingu samkvæmt lögum um Ferðamálastofu.
 • Hafa sett sér umhverfisstefnu og markmið um að lágmarka umhverfisáhrif starfseminnar og tryggja að náttúra þjóðgarðsins verði ekki fyrir skemmdum af völdum starfseminnar.
 • Vera með vottun Vakans eða sambærilega vottun eða vera með slíka vottun í undirbúningi og hafa sett sér markmið um að afla slíkrar vottunar í gildistíð samningsins.
 • Vera með skriflegar öryggisáætlanir sem ná yfir allar ferðir rekstraraðila á viðkomandi svæði, sbr. lög um Ferðamálastofu nr. 96/2018. Öryggisáætlanirnar skulu vera í samræmi við eðli starfseminnar og tryggja að öryggi gesta í ferðum rekstraraðilans verði fullnægjandi.
 • Leggja fram gátlista um öryggisbúnað í ferðum og staðfestingu á þjálfun og reynslu leiðsögumanna. Leiðsögumenn fyrirtækisins skulu hafa lokið þjálfun samkvæmt stöðlum AIMG með jákvæðri umsögn eða sambærilegri þjálfun. Við mat á fjölda þeirra gesta sem samningur heimilar á vegum hvers rekstraraðila verður m.a. litið til reynslu fyrirtækisins af sambærilegri starfsemi, þann búnað sem það hefur yfir að ráða og fjölda hæfra leiðsögumanna sem það hefur í sinni þjónustu.

Í samningsskilmálum er gert ráð fyrir að rekstraraðilar skuldbindi sig til að taka þátt í rannsókn á þolmörkum viðkomandi svæðis. Jafnframt er gert ráð fyrir að rekstraraðilar taki þátt í að bæta aðgengi á einstökum áfangastöðum á jökli með tilliti til öryggis gesta og verndar umhverfis.

Nánari upplýsingar um atvinnutengda starfsemi í Vatnajökulsþjóðgarði og verklagsreglur um afgreiðslu umsókna má nálgast á vef Vatnajökulsþjóðgarðs www.vatnajokulsthjodgardur.is. Sjá einnig www.vakinn.is og www.ferdamalastofa.is. Einnig má senda fyrirspurn á póstfangið [email protected].

Umsóknum ásamt fylgigögnum skal skilað í gegnum þjónustugátt Vatnajökulsþjóðgarðs eigi síðar en 1. september 2020. Í umsókn skal tilgreina hversu marga gesti á dag fyrirtækið óskar eftir að mega fara með og á hvaða svæði (eitt eða fleiri). Berist umsóknir um samtals fleiri gesti en sem nemur 650 gestum á dag á Breiðamerkurjökli eystri og Breiðamerkurjökli vestari og 500 gestum á dag á Falljökli/Virkisjökli, Skeiðarárjökli og Skálafellsjökli (hámarksfjöldi á við hvert svæði) áskilur þjóðgarðurinn sér rétt til að takmarka heimilaðan fjölda gesta í hverjum samningi hlutfallslega í samræmi við fjölda umsækjenda sem skila fullnægjandi umsóknargögnum og uppfylla öll tilgreind skilyrði.

Vatnajökulsþjóðgarður áskilur sér rétt til að vísa frá öllum umsóknum eða hafna einstökum umsóknum uppfylli þær ekki skilyrði sem tilgreind eru í auglýsingu þessari og/eða ef fullnægjandi gögn fylgja ekki umsókn, sbr. 2. mgr. 35. gr. reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð.

Gjaldtaka fyrir gerða samninga byggir á ákvæðum reglugerðar um gestagjöld innan Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir veitta þjónustu og aðgang að svæðinu nr. 601/2020. Grunngjald fyrir hvern samning er 80.000 kr. en við bætast 48.000 kr. fyrir hvert svæði umfram eitt ef umsækjandi hefur óskað eftir heimild til rekstrar á fleiri en einu svæði.

Þeim umsækjendum sem þegar hafa sent inn umsókn er bent á að senda viðbótargögn á [email protected].