Beint í efni

Auglýsing: Um nýtingu lands og landsréttinda innan þjóðlendu

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir skv. meginreglu stjórnsýsluréttarins eftir aðila til að nýta lóð F2505366 undir aðstöðuhús fyrir dagdvalar- og tjaldgesti í Drekagili.

21. maí 2019

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir skv. meginreglu stjórnsýsluréttarins eftir aðila til að nýta lóð F2505366 undir aðstöðuhús fyrir dagdvalar- og tjaldgesti í Drekagili. Lóðin er skilgreind á deiliskipulagi hálendismiðstöðvar í Drekagili, síðast breytt af sveitarstjórn Skútustaðahrepps 15. október 2018. Á lóðinni er gert ráð fyrir húsi með almennu þjónusturými og þurrkaðstöðu fyrir tjaldgesti. Ekki er gert ráð fyrir sölu á gistirými til ferðamanna í húsinu.

Auglýst lóð er á svæði sem er hluti þjóðlendu í Ódáðahrauni skv. úrskurði óbyggðanefndar í máli nr. 1/2007 og innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs.

Samkvæmt 3. mgr. 3. gr. laga nr. 58/1998 fara hlutaðeigandi sveitarstjórnir með leyfisveitingar innan þjóðlendu aðrar en við koma vatns- og jarðhitaréttindum, vindorku, námum og öðrum jarðefnum innan þjóðlendu, sem eru á hendi forsætisráðuneytis sbr. 2.mgr. 3.gr. laga nr. 58/1998. Þar sem umrætt svæði er innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs þarf leyfi þjóðgarðsins til að nýta land og landsréttindi á svæðinu skv. 3. mgr. 15. gr. b laga nr. 60/2007 og gengur sú leyfisveiting framar leyfisveitingu sveitarfélaga skv. lögum nr. 58/1998.

Þættir sem einkum verður litið til við ákvörðun um leyfisveitingu á umræddu svæði eru eftirfarandi, en ekki skal litið svo á að röðun þeirra gefi til kynna vægi einstakra skilmála innbyrðis:

  • Hvernig viðkomandi hyggst nýta lóð undir aðstöðuhús fyrir dagdvalar- og tjaldgesti í Drekagili, og hvernig sú nýting samræmist skilmálum deiliskipulags, Landsskipulagsstefnu og skilmálum í Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs er varða t.d. leiðarljós og markmið um viðhald, vernd og þróun.
  • Hönnun og frágangur mannvirkja. Vatnajökulsþjóðgarður gerir kröfu um að hönnun og frágangur verði með þeim hætti að samræmist landslagi og heildarásýnd svæðisins.
  • Þekking og reynsla viðkomandi aðila af ferðaþjónustu á miðhálendinu, s.s. rekstri gistiskála og tjaldsvæða.

Upplýsingar um deiliskipulag svæðisins, þ.m.t. breytingu sem staðfest var 15. október 2018, má nálgast á vef Skipulagsstofnunar:

http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/display.aspx?numer=4446

Áhugasamir aðilar vinsamlegast sendið tillögu að notkun á umræddu svæði til Vatnajökulsþjóðgarðs á netfangið [email protected] eigi síðar en 5. júní n.k.

Auglýsing í PDF