Forsaga breytingartillögu 3. útgáfu Stjórnunar- og verndaráætlunar

Á undanförnum árum hafa ýmsar breytingar á stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs verið ræddar og mótaðar en ekki hefur náðst að ljúka ferlinu og ganga frá þeim formlega. Nýverið hafa bæst við nýjar hugmyndir að breytingum og sumar áður framkomnar tillögur eru ekki lengur uppi á borðum. Þá hafa verið unnir eða eru í vinnslu nýir viðaukar við áætlunina vegna stækkunar þjóðgarðsins auk þess sem uppfæra þarf ýmsar tilvísanir í lög og reglugerðir. Nú er því talin mikil þörf á að útbúa nýja útgáfu af stjórnunar- og verndaráætlun þannig að tillögur að breytingum verði formlega afgreiddar og til verði uppfært skjal sem nær yfir allan þjóðgarðinn, með þegar samþykktum viðaukum og öðrum breytingum.

Verkefnislýsing

Í verkefnislýsingu var lýst efni áformaðra breytinga á stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs og vinnuferli við breytingarnar. Lýsingin var sett fram sem fyrsta skref í mótun breytingatillögu og tilgangur hennar var að kynna áformin og ferli við vinnslu breytinganna, þannig að umsagnaraðilar og þeir sem teldu sig málið varða gætu komið að ábendingum sem vörðuðu tillögugerðina.


Verkefnislýsingin var birt á vef Vatnajökulsþjóðgarðs til almennrar kynningar og send til umfjöllunar svæðisráða, Umhverfisstofnunar og Náttúrufræðistofnunar Íslands sem eru lögbundnir samráðsaðilar við mótun stjórnunar- og verndaráætlunar. Óskað var eftir upplýsingum og sjónarmiðum sem varða efni breytinganna (sbr. 2. kafla) sem nýst gætu við mótun breytingatillögu.

Þær breytingar sem ákveðið var að fjalla um við tillögugerðina varða eftirtalin atriði:

 • ● Ákvæði um loftför, lágflug og lendingarstað, almenn ákvæði og ​á tilteknum svæðum t.d. á Snæfellsöræfum.
 • ● Ákvæði um tjöldun ​í þjóðgarðinum.
 • ● Breytingar á þjónustusvæðum​ eða ákvæði fyrir þau, t.d. við Snæfell, við Dettifoss, í Ásbyrgi, í Vesturdal, við Kverkjökul, við Galta og Laka, í Skaftafelli, við Mývatn og fleiri svæði. Önnur svæði geta komið til.
 • ● Breytingar á vegum​, þ.m.t. legu vegar fyrir framan jökul við Snæfell, nýjan veg að Falljökli og lengingu vegar að Breiðamerkurjökli. Einnig verða breytingar á flokkun vega til umfjöllunar.
 • ● Göngubrýr og gönguleiðir,​ þ.m.t. ný göngubrú við Kolgrímu (sem er rétt utan þjóðgarðsmarka), niðurfellingu göngubrúar við Efstafellsgil í Hoffelli og nýjar gönguleiðir á Snæfellsöræfum.
 • ● Smávirkjanir​, þ.e. tillögur að stefnu um þær.
 • ● Ákvæði fyrir einstök verndarsvæði​, þ.m.t. jökulsker í Esjufjöllum, stuðlaberg á Heinabergssvæði og búsetulandslag í Skaftafelli.
 • ● Stefna um stjórnun á svæðum sem breytast vegna náttúruhamfara​ og kunna að vekja sérstakan áhuga gesta.
 • ● Atvinnustefnu​ en fyrir liggur samþykkt atvinnustefna sem verður hluti af breyttri stjórnunar- og verndaráætlun.
 • ● Þegar samþykktar breytingar vegna stækkunar þjóðgarðs​, sem settar hafa verið fram í viðaukum. Efni viðaukanna er þá innlimað inn í stjórnunar- og verndaráætlunina.
 • ● Skýringarkort​, þ.e. uppfærslu þeirra m.v. þegar samþykktar stækkanir og tillögur að breytingum.
 • ● Uppfærsla á texta​ á ýmsum stöðum m.v. lagabreytingar og breyttar forsendur vegna stækkunar þjóðgarðs eða annarra orðinna breytinga. Ekki er um efnislegar breytingar að ræða.

 

Kynning og samráð

Verkefnislýsing var send til umsagnar lögbundinna umsagnaraðila (Umhverfisstofnunar og Náttúrufræðistofnun), auk tiltekinna hagsmunaaðila.