Skjalastefna

Skjalastefnu Vatnajökulsþjóðgarðs er ætlað að tryggja örugga meðferð og vörslu opinberra skjala með réttindi borgaranna, hag stjórnsýslu og varðveislu sögu Vatnajökulsþjóðgarðs að leiðarljósi. Stefnan tekur til skjalavörslu og skjalastjórnar allra svæða og skrifstofu þjóðgarðsins og nær til allra skjala sem móttekin eru, útbúin eða viðhaldið í starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs.

Þegar talað er um skjal og skráðar heimildir í stefnunni er átt við hvers konar gögn, jafnt rituð sem í öðru formi, er hafa að geyma upplýsingar og hafa orðið til, borist eða verið viðhaldið við starfsemi á vegum þjóðgarðsins eða einstaklings sbr. 2. mgr. laga nr 77/2014 um opinber skjalasöfn. Stefna Vatnajökulsþjóðgarðs fyrir skjalavörslu og skjalastjórnun er:

  • Að skjalavarsla og skjalastjórn sé til fyrirmyndar
  • Að skjalavarsla og skjalastjórn sé í samræmi við þau lög, reglur og staðla sem mynda starfsumhverfi stofnunarinnar

Lögð er áhersla á vönduð vinnubrögð við móttöku skjala, skráningu þeirra, miðlun upplýsinga, vinnslu mála og frágang til að tryggja áreiðanleika, vandaða málsmeðferð, rekjanleika ákvarðana, öryggi gagna, persónuvernd, varðveislu og endurheimt.

 1. útgáfa 17. maí 2019