Samráð um atvinnustefnu

Vatnajökulsþjóðgarði hefur frá upphafi verið ætlað að styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins, m.a. með því að hvetja til sjálfbærrar nýtingar gæða svæðisins en sérstakt ákvæði þess efnis kom inn í lög um þjóðgarðinn við breytingu árið 2016.  

Stjórn þjóðgarðsins vinnur nú að mótun atvinnustefnu og vill tryggja að tekið sé tillit til sjónarmiða hagsmunaaðila við mótun hennar, samhliða vernd þjóðgarðsins.  

Lögð er áhersla á að eiga gott samstarf við alla þá sem nýta þjóðgarðinn beint eða óbeint til atvinnusköpunar. 

Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs leggur hér fram drög að atvinnustefnu fyrir þjóðgarðinn. Þau má opna með því að smella hér

Óskað er eftir skriflegum ábendingum og athugasemdum í síðasta lagi 1. maí 2019. Vinsamlegast sendið þær í tölvupósti á netfangið info@vjp.is merkt “Atvinnustefna” í efnislínu eða í bréfpósti til skrifstofu þjóðgarðsins:

Vatnajökulsþjóðgarður
Urriðaholtsstræti 6-8
210 Garðabær

Samráðsfundir voru haldnir á öllum rekstrarsvæðum og í Reykjavík í febrúar og byrjun mars ásamt vefkönnun sem var opin til 12. mars.

Spurt og svarað:

Hvað er atvinnustefna?

Með því að setja fram atvinnustefnu útskýrir stjórn þjóðgarðsins hvernig samstarfi hans við atvinnulífið á að vera háttað. Samkvæmt lögum um þjóðgarðinn er óheimilt er að reka atvinnutengda starfsemi í þjóðgarðinum án samnings um slíka starfsemi við Vatnajökulsþjóðgarð. Atvinnustefnan útskýrir m.a. hvers konar atriði verða sett í samninga varðandi réttindi og skyldur aðila..

Stendur til að takmarka atvinnustarfsemi í þjóðgarðinum?

Nei, þvert á móti. Með því að hafa allar leikreglur skýrar og gegnsæjar vonast stjórn þjóðgarðsins til þess að auðveldara verði að heimila atvinnustarfsemi sem virðir grunnreglur um vernd náttúru og góða starfshætti.

Hverjir munu þurfa að hafa samning við þjóðgarðinn?

Samkvæmt lögunum (sjá gr. 15.a í lögum nr. 60/2007) eru það allir þeir sem stunda atvinnutengda starfsemi í þjóðgarðinum. Það er hins vegar ljóst að ákvæðinu verður ekki skyndilega beitt á alla starfsemi sem til greina kemur. Fyrst verður lögð áhersla á starfsemi sem gefa þarf skýra umgjörð vegna náttúruverndar, öryggis gesta eða annarra mikilvægra sjónarmiða. Aðilar sem standa fyrir tímabundnum verkefnum innan þjóðgarðsins, t.d. kvikmyndatöku, munu þurfa að semja um slíkt.

Hvenær tekur atvinnustefnan gildi?

Stefnt er að því að hún taki gildi á vorið 2019.

Hvar og hvernig birtist atvinnustefnan?

Hluti af atvinnustefnunni birtist í ákvæðum reglugerðar um þjóðgarðinn, t.d. atriði varðandi opinber útboð. Önnur atriði verða í sérstöku atvinnustefnuskjali sem stjórn þjóðgarðsins birtir, líkt og stjórnunar- og verndaráætlun. Hugsanlega rennur atvinnustefnan inn í stjórnunar- og verndaráætlun í framtíðinni.