Áherslur

Við mótun stjórnunar- og verndaráætlunar Vatnajökulsþjóðgarðs hefur nú þegar verið tekið mið af niðurstöðu umhverfisúttektar. Mótun umhverfisstefnu fyrir innra starf þjóðgarðsins og starfsmarkmið henni tengd er þannig samofin stjórnunar- og verndaráætluninni. 

Í framtíðarsýn stjórnunar- og verndaráætluninni stendur meðan annars að:

 • virðing og verndun náttúru, menningar og minja er í hávegum höfð; sjálfbærni er leiðarljósið og í góðri sátt nýtum við og njótum þessara verðmæta.

 • traustir innviðir þjóðgarðsins, faglegur metnaður, gott samstarf og skýr viðmið um starfsemi hafa lagt grunn að góðum árangri í starfseminni. 

 • starf skuli byggjast á virkri umhverfisstefnu og að eigin starfsemi sé öðrum góð fyrirmynd.

 

Til að tryggja framgang framtíðarsýnar er lögð áhersla ýmsa þætti, eftirfarandi eru atriði er varða umhverfismál í innra starfi þjóðgarðsins:

 • Að dregið verði úr umferð einkabíla og hvatt til aukinna almenningssamgangna og umhverfisvænna ferðamáta.

 • Að tryggja að grunnvatn og yfirborðsvatn mengist ekki af völdum umferðar, mannvirkjagerðar eða starfsemi þjóðgarðsins .

 • Að tryggja að öll meðhöndlun og förgun úrgangs sé með viðurkenndum hætti. 

 • Að byggja upp trausta innviði með markvissu verklagi. 

 • Að tryggja að lagakröfur á sviði umhverfismála séu uppfylltar.

 • Að vinna markvisst að því að lágmarka umhverfisáhrif í rekstrinum.

 • Að setja skýrar reglur um leyfisveitingar vegna atvinnustarfsemi innan þjóðgarðsins. 

 • Að mótuð verði öryggisáætlun sem tiltekur ábyrgð, viðbrögð og kynningu.

 • Að upplýsa gesti um umhverfisstarf þjóðgarðsins og hvetja til þátttöku í því. 

 • Að skilgreina samstarfsaðila og vinna markvisst með þeim. 

 • Að setja skýr viðmið um gæði og samstarf við þjónustuaðila og rekstraraðila.Að stuðla að sjálfbærri ferðaþjónustu innan þjóðgarðsins og í jaðarbyggðum hans.