Umhverfisstjórnun

Á undanförnum árum hefur færst í vöxt að fyrirtæki og stofnanir innleiði umhverfisstjórnun (skipulagt umhverfisstarf) í starfsemi sinni. Slíkt starf hefur leitt til margs konar ávinnings s.s. betri nýtingar aðfanga, bættrar ímyndar, sparnaðar og ánægðara starfsfólks.

Umhverfisstjórnun felur í sér að unnið er skipulega með umhverfisþætti starfseminnar og að stöðugum umbótum í samræmi við umhverfisstefnu. Fyrsta skrefið í að innleiða umhverfisstjórnun er að vinna „umhverfisúttekt“ þar sem skilgreindir eru þýðingarmiklir umhverfisþættir í starfseminni. Á grundvelli úttektarinnar er mótuð umhverfisstefna og sett fram markmið og framkvæmdaáætlun fyrir umhverfisstarfið.
 
Við mótun framtíðarsýnar fyrir Vatnajökulsþjóðgarðs hefur stjórn og hagsmunaaðilar lagt ríka áherslu á að þjóðgarðurinn verði til fyrirmyndar hvað varðar innra umhverfis- og gæðastarf.

Samhliða vinnu við stjórnunar- og verndaráætlunina var unnin umhverfisúttekt á innra starfi Vatnajökulsþjóðgarðs og nýttust niðurstöðurnar við þá mótun. Í umhverfisúttektinni voru kortlögð umhverfisáhrif í innra starfi þjóðgarðsins og rekstri honum tengdum auk þess sem mikilvægi umhverfisþáttanna metið. Niðurstöðurnar gefa skýra mynd af þýðingarmiklum umhverfisþáttum og hvaða aðgerðir eru mikilvægastar til að stuðla að vistvænum rekstri þjóðgarðsins. 

Þýðingarmiklir umhverfisþættir í rekstri Vatnajökulsþjóðgarðs eru:

  • Ferðir á vegum Vatnajökulsþjóðgarðs

  • Innkaup á þjónustu

  • Úrgangsmál

  • Frárennsli

Með umhverfisúttektinni er byggður góður grunnur að innleiðingu umhverfisstjórnunar í innra starfi þjóðgarðsins. Hér er að finna samantekt á umhverfisúttektinni fyrir Vatnajökulsþjóðgarðs sem unnin var í mars 2010 [PDF 562 KB].