Yfirlandvörður á Breiðamerkursandi

Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf yfirlandvarðar á Breiðamerkursandi. Um er að ræða heilsárstarf og heyrir staðan undir þjóðgarðsvörð á suðursvæði.  

Helstu verkefni og ábyrgð 

Starfið er krefjandi, fjölbreytt og skemmtilegt og felur m.a. í sér:  

 • Miðlun upplýsinga og fræðsla til gesta og starfsmanna. 
 • Eftirlit, m.a. á göngustígum og náttúru svæðis.  
 • Dagleg verkstjórn og utanumahald um vinnu landvarða og verkamanna starfsfólks í ræstingum í samvinnu við aðstoðarmann þjóðgarðsvarðar á Höfn. Yfirlandvörður vinnur einnig almennar vaktir samkvæmt vinnufyrirkomulagi. 
 • Gerð vaktaplana og vaktlýsinga.  
 • Gerð fræðslugangna 
 • Samstarf, eftir því sem við á, við stofnanir, skóla, ferðaþjónustuaðila, félagasamtök, atvinnulíf og aðra hagsmunaaðila í samstarfi við næsta yfirmann. 
 • Önnur tilfallandi verkefni.  

Hæfnikröfur 

 • Landvarðaréttindi og/eða víðtæk reynsla af landvörslu.  
 • Menntun og reynsla sem nýtist í starfi.  
 • Reynsla af verkstjórn og starfsmannahaldi.  
 • Áhugi og þekking á náttúruvernd og umhverfismálum.  
 • Þekking á starfsemi þjóðgarða og annarra verndarsvæða.  
 • Góð staðþekking á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.  
 • Góð íslensku- og enskukunnátta; fleiri tungumál kostur.  
 • Gild skyndihjálpar- og ökuréttindi, aukin ökuréttindi kostur.  
 • Samskiptahæfni, skipulagsfærni og þjónustulund.  
 • Sjálfstæði og frumkvæði í störfum.  

Frekari upplýsingar um starfið 

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og AFL Starfsgreinafélag hafa gert. 
Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2019. Í umsókn þarf að gera grein fyrir menntun og reynslu sem umsækjandi telur að nýtist í starfi en henni þarf einnig að fylgja ferilskrá þar sem eru tilteknir meðmælendur sem hægt er að hafa samband við vegna umsóknarinnar.  
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf sem fyrst.  

Starfshlutfall er 100% 
Umsóknarfrestur er til og með 2.09.2019 

Nánari upplýsingar veitir 

Steinunn Hödd Harðardóttir - steinunnhodd@vjp.is

 

SÆKJA UM