Mannvirkja- og gæðafulltrúi

Vatnajökulsþjóðgarður leitar að skipulögðum og drífandi einstaklingi í starf mannvirkja- og gæðafulltrúa. 

Starfsmaðurinn mun hafa umsjón með byggingaframkvæmdum og uppbyggingu innviða auk þess að 

sinna öryggis- og gæðamálum. Um nýtt starf er að ræða sem heyrir beint undir framkvæmdastjóra 

Vatnajökulsþjóðgarðs. 

 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 

 • Umsjón, verkefnastjórnun og yfirsýn með byggingaframkvæmdum og uppbyggingu innviða Vatnajökulsþjóðgarðs 

 • Gæða- og öryggismál og uppbygging gæða-, öryggis- og verkefnastjórnunarkerfa og -ferla 

 • Samskipti við stofnanir vegna opinberra framkvæmda og útboða 

 • Samskipti við verktaka og ráðgjafafyrirtæki 

 • Miðlun upplýsinga og skýrslugerð um framvindu verkefna 

 • Skráning upplýsinga og varðveisla gagna um mannvirki og viðhald 

 

Hæfnikröfur 

 • Háskólamenntun á sviði verk- og tæknifræði eða skyldra greina 

 • Reynsla af verkefnastjórnun, gæðastjórnun og öryggismálum 

 • Þekking á framkvæmdum og skipulagsverkefnum 

 • Þekking á opinberri stjórnsýslu 

 • Geta til að tjá sig í ræðu og riti á bæði íslensku og ensku 

 • Mjög góð samskiptafærni 

 • Sjálfstæð, öguð og nákvæm vinnubrögð 

 • Frumkvæði, drifkraftur, hugmyndaauðgi og jákvæðni eru allt góðir kostir í starfið 

 

Laun greiðast samkvæmt kjarasamningi viðeigandi stéttarfélags við fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.  Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem umsækjandi gerir grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Um fullt starf er að ræða. Starfinu skal sinna frá einhverri af meginstarfsstöðum þjóðgarðsins á landsbyggðinni; í Ásbyrgi, Mývatnssveit, á Skriðuklaustri/Fellabæ, Höfn í Hornafirði, Skaftafelli eða Kirkjubæjarklaustri. 

 

Nánari upplýsingar veita Ragnheiður Björgvinsdóttir, mannauðsstjóri, ragnheidur@vjp.is og
Magnús Guðmundsson, framkvæmdastjóri, magnus@vjp.is.