Þjónustufulltrúar

Þekking og hæfni (menntun, reynsla, sérhæfing)

 

 • Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Þjónustulund.
 • Menntun og/eða starfsreynsla sem nýtist í starfi er æskileg.
 • Þekking á umhverfismálum og náttúruvernd.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði, önnur tungumálakunnátta er kostur.
 • Skyndihjálparkunnátta er kostur.

 

Hlutverk

Þjónusta og aðstoð

 • Tekur á móti gestum í gestastofu/upplýsingamiðstöð og veitir upplýsingar og fræðslu um þjóðgarðinn, t.d. um gönguleiðir, náttúrufræði, landshætti og sögu svæðisins.
 • Hefur mjög góða þekkingu á ferðaleiðum í nágrenni þjóðgarðsins, afþreyingarmöguleikum og gistingu.
 • Almenn afgreiðslustörf

Rekstur

 • Gerir upp sjóðsvél 
 • Fyllir á bæklinga- og vörubirgðir.
 • Einn starfsmaður í móttöku ber ábyrgð á að pöntunum.
 • Gerir tillögur til næsta yfirmanns að umbótum í móttöku og upplýsingum
 • Sér um að halda móttöku snyrtilegri.
 • Lítur til með salernum og kallar eftir aðstoð í þrif sé þess þörf.
 • Skrifar í dagbók svæðis (veður, þátttaka í dagskrá, helstu störf og viðburðir)

Valdsvið og ábyrgð (verkefnalegt eða stjórnunarlegt)

 • Starfsmanni ber að hafa í huga að hún/hann er andlit þjóðgarðsins útá við.
 • Ber ábyrgð á að veita réttar upplýsingar og fræða ferðamenn um þjóðgarðinn. 
 • Verður að geta unnið samkvæmt neyðaráætlun svæðisins og vera viðbúin ef slys ber að höndum. Veitir fyrstu hjálp, kallar á lækni, lögreglu og björgunarsveitir ef ástæða er til. Aðstoðar á vettvangi.
 • Leggur sitt af mörkum við að tryggja gott samstarf við aðra starfsmenn Vatnajökulsþjóðgarðs, heimamenn, ferðaþjónustuaðila og aðra með rekstur á svæðinu.
 • Vinnur eftir staðar- og skálareglum.

Sérstök verkefni

 • Starfsfólk í upplýsingum og móttöku vinna í samræmi við fyrirfram gert vinnuskipulag þjóðgarðsvarðar. Ef þörf krefur er þjóðgarðsverði heimilt að kalla starfsfólk út til sérstakra starfa.