Umgengnisreglur

Gestir eru velkomnir í Vatnajökulsþjóðgarð allt árið um kring.

Í þjóðgörðum á náttúran að fá að þróast sem mest eftir eigin lögmálum. Því ber að umgangast hana af varúð og virðingu og eru gestir beðnir um að hafa í huga að jarðhitasvæði, mosar, stuðlaberg og hraun eru sérstaklega viðkvæm fyrir átroðningi. Ekki er heimilt að fjarlægja steina og plöntur né heldur að hlaða vörður. Ennfremur skal forðast að trufla dýralíf.

Gæludýr í tryggri vörslu eru velkomin en gæta skal þess að þau valdi ekki truflun á lífríki þjóðgarðsins eða ónæði fyrir gesti.

Heimilt er að kveikja varðeld á merktum eldstæðum ef gestir koma með eldivið með sér. Óheimilt er að kveikja opinn eld á víðavangi og afla eldiviðar innan marka þjóðgarðsins. Óheimilt er að urða eða brenna sorp innan þjóðgarðsins.

Gangandi gestum þjóðgarðsins ber að fylgja göngustígum þar sem þeir eru greinilegir. Heimilt er að fara á reiðhjólum um vegi, merktar reiðhjólaleiðir og göngustíga þar sem ekki gildir sérstakt bann við reiðhjólaumferð. Umferð hesta er heimil á skilgreindum reiðleiðum. Akstur vélknúinna ökutækja er einungis heimill á viðurkenndum akstursleiðum.

Reglur um notkun dróna eru hér.

Veiðar á fuglum og hreindýrum og veiðar í ám og vötnum eru heimilar á þeim svæðum þjóðgarðsins þar sem hefðbundin landnýting er leyfð. Allar veiðar aðrar en minkaveiðar eru bannaðar í Jökulsárgljúfrum, í Skaftafelli og innan griðlands við Snæfell. Utan griðlands á Snæfellsöræfum er heimilt að hefja hreindýraveiðar 15. ágúst og gæsaveiðar 1. september.

Reglur þessar eru í samræmi við 2. kafla reglugerðar um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 300 frá 7. júní 2020 og Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs. Þar er ítarlegar fjallað um þær umgengnisreglur sem í gildi eru í þjóðgarðinum.