UVA permit (drone)

Þetta umsóknarform er fyrir fjarstýrð loftför sem ekki eru notuð til rannsókna eða stórra kvikmyndaverkefna. Umsóknir verða að berast með minnst 14 daga fyrirvara. Vatnajökulsþjóðgarður ábyrgist ekki að hægt sé að vinna umsóknina berist hún með styttri fyrirvara.

 

This application form is for all UAV use that is neither a part of a scientific research or a large-scale film project. Applications must be submitted with at minimum 14 days notice. Vatnajökull National Park can not guarantee that the application will be processed if it arrives later.

Umsækjandi / Applicant information

Upplýsingar um fjarstýrt loftfar / UAV information

Ábyrgðartrygging fjarstýrða loftfarsins / enska


Fyrirhugaðir tökustaðir innan þjóðgarðsins / Flight locations within the national park

Athugið vel að þessi umsókn er aðeins fyrir tökustaði innan Vatnajökulsþjóðgarðs.

Attention: This permit is only for flight locations that are within Vatnajökull National Park

 

 

Ef fyrirhugaðir tökustaðir eru fleiri hlaðið þá niður skjalinu og færið þá alla inn. Munið að uppfæra númer tökustaða. Verið eins nákvæm og hægt er með staðsetningar, setjið inn örnefni eða GPS hnit.

If locations are more than one, please download the file and fill as many as needed. Remember to update location numbers. Please be as specific as possible with locations, stating name of place or GPS coordinates