Ávarp framkvæmdastjóra

Vatnajökulsþjóðgarður, þjóðgarður okkar allra

Vatnajökulsþjóðgarður er þrettán ára gömul stofnun í stöðugri þróun. Þjóðgarðurinn nær til Vatnajökuls og stórra svæða í nágrenni hans, þar á meðal þjóðgarðanna sem fyrir voru í Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum. Sumarið 2019 var stigið mikilvægt skref í þróun þjóðgarðsins þegar hann var samþykktur á heimsminjaskrá UNESCO sem staðfestir að hann er einstakur á heimsvísu.

UNESCO skjöldur vígður í Skaftafelli, starfsfólk þjóðgarðsins ásamt ráðherra og ráðuneytisstjóra í Skaftafelli sumarið 2021.

 

Hjá Vatnajökulsþjóðgarði starfa 31 fastir starfsmenn með mikla þekkingu og reynslu og eru 26 þeirra á starfsstöðvum á landsbyggðinni. Mannauðurinn er lykill að góðum árangri og því er lögð áhersla á fræðslu, starfsánægju og nýsköpun í starfseminni. Á sumrin bætast við um 80 starfsmenn sem sinna landvörslu, þjónustu og fræðslu til gesta þjóðgarðsins og eru þau störf öll unnin á landsbyggðinni. Á árinu 2021 voru unnin um 50 ársverk hjá Vatnajökulsþjóðgarði og eru um 90% þeirra á landsbyggðinni.

Í aðdraganda Alþingiskosninga haustið 2021 kom Vatnajökulsþjóðgarður oft við sögu í umræðum og skrifum um miðhálendisþjóðgarð og friðlýsingar. Þó mikilvægt sé að svo stór mál fái góða umræðu og að tekist sé á um stefnur og aðferðir er miður ef sá málflutningur byggir á vanþekkingu um starfsemi núverandi þjóðgarða.

Í stjórn og fjórum svæðisráðum Vatnajökulsþjóðgarðs situr fólk fyrir hönd sveitarstjórna og hagsmunasamtaka á viðkomandi svæðum. Þetta fólk hefur mikla þekkingu á aðstæðum í heimabyggð sem er afar mikilvægt til að þróa starfsemi þjóðgarðsins og til að skapa samstöðu og sátt.

Gestir Vatnajökulsþjóðgarðs eru fjölbreyttur hópur sem vill upplifa og stunda útivist á margvíslegan hátt. Hlutverk þjóðgarðsins er að tryggja vernd náttúru og menningarminja, bjóða gesti velkomna og veita fræðslu auk þess að viðhalda gönguleiðum og reka gestastofur, skála, salerni og tjaldsvæði. Vatnajökulsþjóðgarður á einnig í mikilvægu samstarfi við fjölmarga sem stunda atvinnustarfsemi í eða við þjóðgarðinn enda er það eitt af markmiðum starfseminnar.

Innan Vatnajökulsþjóðgarðs eru ríflega 1000 km af aksturleiðum, flestar á ábyrgð og undir veghaldi Vegagerðarinnar. Ágreiningur um hvort slóðar eigi að vera opnir eða ekki á aðeins við um 1-2% vega og slóða í þjóðgarðinum.

Ný svæði bættust við Vatnajökulsþjóðgarð á árinu. Sunnan jökuls bættust við hluti af jörðinni Sandfelli og þjóðlendan Hoffellslambatungur. Norðan jökuls nam stækkunin hluta af Bárðdælaafrétt austari. Alls er flatarmál Vatnajökulsþjóðgarðs nú 14.967 km2.

Vatnajökulsþjóðgarður hefur verið rekinn með rekstrarafgangi á árunum 2018 til 2021 og er stofnunin skuldlaus við ríkissjóð. Innan marka Vatnajökulsþjóðgarðs á sér stað mikil uppbygging innviða og má áætla að ríflega einum milljarði hafi verið varið í þetta mikilvæga verkefni á árunum 2020 og 2021. Dæmi um stór verkefni eru bygging gestastofu á Kirkjubæjarklaustri og innrétting gestastofu og skrifstofuhúsnæðis á Skútustöðum við Mývatn.

Framtíðin er björt hjá Vatnajökulsþjóðgarði og það er mikilvægt að hann sé þjóðgarður okkar allra sem við getum talað um af stolti. 

 

 

Magnús Guðmundsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs