Samstarf

Vatnajökulsþjóðgarður á mikið undir því að góð samskipti séu milli þeirra fjölmörgu sem njóta gæða hans. Forsenda þess er gagnkvæmur skilningur á afstöðu mismunandi hópa sem dvelja í garðinum. Mikilvægt er að kynna stefnu og starfsemi þjóðgarðsins vel, fræða fólk um hvernig það getur haft áhrif og að það sjái árangur af framlagi sínu. Gott og skilvirkt samstarf skilar aðilum síauknum árangri og eflir þjóðgarðinn. Þannig fara hagsmunir allra saman.

Starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs á námskeiði í stígagerð, grjóthleðslu og stýringu ferðamanna

 

Beit er leyfð víðsvegar um þjóðgarðinn og tekur starfsfólk oftar en ekki þátt í smölun.

 

Við stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs var gerður samningur við Umhverfisstofnun. Í samningnum er kveðið á um að Vatnajökulsþjóðgarður annist rekstur nokkurra friðlýstra svæða utan þjóðgarðs. Síðan þá hafa nokkur þessara svæða sameinast þjóðgarðinum en þau sem samningurinn nær enn yfir eru: Lónsöræfi, Herðubreiðarfriðland og Kringilsárrani.

Auk reksturs þessara svæða eru vestursvæði þjóðgarðsins og Umhverfisstofnun í samstarfi um landvörslu og upplýsingagjöf á suðurhálendinu. Landverðir beggja stofnana sinna sameiginlega upplýsingagjöf í Hálendismiðstöðinni í Hrauneyjum og sinna reglubundinni vegalandvörslu á aðkomuleiðum inn á vestursvæði þjóðgarðsins og inn í Friðland að Fjallabaki. 

Þjóðgarðurinn á einnig í formlegu samstarfi við Fljótsdalshrepp um landvörslu við Hengifoss þrjá mánuði á ári.

 

Af fleiri samstarfsverkefnum má t.d. nefna:

 • Aðild að stjórn Nýheima þekkingarseturs á Hornafirði – samstarfsflötur fyrir fagstofnanir og aðila í héraði.
 • ASCENT, evrópskt samstarfsverkefni um þróun og eflingu fagþekkingar í náttúruvernd, styrkt af norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins (NPA)  Á vegum þessa verkefnis hafa starfsmenn þjóðgarðsins sótt námskeið í stígagerð, grjóthleðslu og stýringu ferðamanna, bæði utan og innan landsteinana.
 • Áfangastaðaáætlanir (DMP).
 • Viljayfirlýsing með Landmælingum Íslands á sviði korta- og landupplýsingamála
 • Sett var upp hleðslustöð við Jökulsárlón í samstarfi við Orku náttúrunnar 
 • CINE – Tenging náttúru- og menningarminja í umhverfi Norðurslóða
 • CLIMATE – Verkefni styrkt af norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins (NPA). Suðursvæði þjóðgarðsins ásamt Náttúrustofu Suðausturlands. 3 ára verkefni sem hófst 2017
 • Markaðsstofa Norðurlands: Norðurstrandarleið (Arctic Coast Way).
 • Safe travel
 • „Vinnuhópur um merkingar” starfaði á vegum Stjórnstöðvar ferðamála og kom Vatnajökulsþjóðgarður að þeirri vinnu auk aðila úr faginu
 • Samstarfshópur INR og UAR um eflingu fagþekkingar, hönnunar og samræmingar við uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum 
 • Vatnajökulsþjóðgarður er aðili að EUROPARC
 • Samstarf við Umhverfisstofnun og Þjóðgarðinn á Þingvöllum um ýmis tengd verkefni s.s. landvörslu, klæðnað, öryggisnámskeið, sjálfboðaliða, landvörslunámskeið ofl.
 • Samstarfi við Landgræðsluna varðandi ýmis mál og hýsing starfsmanns þeirra í Gljúfrastofu
 • Samstarf við Ferðafélag Íslands um mannvirki á hálendinu ofl.
 • Samstarf við Þjóðgarðstofnun Bandaríkjanna um fræðslu ofl.
 • Samstarf við Samtök ferðaþjónustunnar um ýmis málefni
 • Samstarf við þau sveitarfélög sem eiga lögsögu í þjóðgarðinum um ýmis verkefni
 • Samstarf við Rögnvald Ólafsson og Gyðu Þórhallsdóttur um talningar á ökutækjum og ferðamönnum í Vatnajökulsþjóðgarði

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Á vestursvæði bauð Vatnajökulsþjóðgarður íbúum Skaftárhrepps, vinum þeirra og vandamönnum, í heimsókn að Laka. Markmið heimboðsins var að gefa heimamönnum tækifæri til að; sjá hvernig dagurinn gengi fyrir sig á Lakagígasvæðinu, skoða þá uppbyggingu sem garðurinn hefur staðið fyrir, fá fræðslu bæði um svæðið og starfsemina, njóta náttúrufegurðarinnar á hálendinu sínu og eiga skemmtilegan dag saman.

Ríflega 90 manns tóku heimboðinu fagnandi, voru skemmtilegir og fróðleiksfúsir gestir og gerðu daginn að sannkölluðum hátíðisdegi. Landverðir kynntu sig og starfið sitt og leiddu fræðslugöngur upp á Laka og um Eldborgarfarveginn. Dagurinn endaði svo með grillveislu við gangnamannaskálann í Blágiljum. Tiltækið var styrkt af byggðaþróunarverkefninu, Skaftárhreppur til framtíðar og framkvæmt í samvinnu við fjallskilanefnd Landbrots- og Miðafréttar, Sláturfélag Suðurlands og Kynnisferðir.

ASCENT, evrópskt samstarfsverkefni um þróun og eflingu fagþekkingar í náttúruvernd, styrkt af norðurslóðaáætlun Evrópusambandsins (NPA)  Á vegum þessa verkefnis hafa starfsmenn þjóðgarðsins sótt námskeið í stígagerð, grjóthleðslu og stýringu ferðamanna, bæði utan og innan landsteinana.

Sjálfboðaliðar

Þjóðgarðurinn nýtur á hverju ári starfskrafta hópa af sjálfboðaliðum á vegum Umhverfisstofnunar. Á árinu 2018 nam vinnuframlag þessa hóps alls 61 vikum. Einnig unnu sjálfboðaliðar frá Landsvirkjun 3 daga við Snæfellsstofu.

Svæði Fjöldi sjálfboðaliða og tími Alls vikur
Suðursvæði: Höfn og Lónsöræfi 4-5 manns í 3 vikur 14 vikur
Austursvæði: Snæfell og Snæfellsstofa

5 manns í 1 viku og 3-4 manns í 3 daga

7 vikur
Vestursvæði: Lakagígar, Eldgjá, Nýidalur og Tungnáröræfi 5 manns í 3 vikur 15 vikur
Norðursvæði hálendi Engir sjálfboðaliðar 2018*  
Norðursvæði: Jökulsárgljúfur 5 manns í 4 vikur 20 vikur

*Vegna takmarkaðrar landvörslu (verkstjórnar)